Περιβαλλοντική διακινδύνευση στις Μαρίνες

Ενημερώθηκε: 13 Νοε 2019

Γενικά, οι μαρίνες είναι δυνητικά σημαντικές πηγές ρύπανσης στα παράκτια ύδατα, οι οποίες είναι συχνά καυτά σημεία για κολοβακτηρίδια και άλλα παθογόνα, αλειφατικούς και αρωματικούς υδρογονάνθρακες (PAH) και βαρέα μέταλλα. Η χρήση αντιρρυπαντικού χρώματος και άλλων χημικών συντηρητικών, που χρησιμοποιούνται κυρίως κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης, είναι τοξικά για πολλούς οργανισμούς. Οι βενθικές κοινότητες συνήθως εμφανίζουν τις πιο οξείες επιπτώσεις, με σημαντικές αλλαγές που συμβαίνουν στη σύνθεση των ειδών, την αφθονία και την ποικιλομορφία στις θέσεις μαρίνας. Τα σκάφη που εκτελούν πτήσεις συχνά δεν διαθέτουν ενσωματωμένες εγκαταστάσεις αποχέτευσης και απελευθερώνουν ακατέργαστα λύματα σε παράκτια ύδατα. Τέτοιες εκροές ρύπανσης υποβαθμίζουν την ποιότητα του νερού, ιδιαίτερα στις ρηχές και παράκτιες περιοχές με κακή κυκλοφορία νερού.


Δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις παράνομων απορρίψεων σεντινόνερων, λαδιών, λυμάτων καθώς και διαρροές καυσίμων στους χώρους αυτούς. Ως εκ τούτου, αναγνωρίζεται διεθνώς ότι οι περιβαλλοντικές πτυχές σε τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές για κάθε επέμβαση παράκτιας ανάπτυξης που περιλαμβάνει θαλάσσιες κατασκευές, όπως μαρίνες με σκάφη αναψυχής, καθώς και κατά τη διάρκεια της επιχειρησιακής φάσης.


Στις περισσότερες χώρες, η εφαρμογή των εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ) επιβάλλεται από νομοθετικούς και διοικητικούς κανονισμούς, ενώ άλλοι το ενσωματώνουν ως μέρος των γενικών σχεδίων χωροταξίας. Οι ΕΠΕ έχουν ως στόχο τον περιορισμό και την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων επιπτώσεων.


www.portorafti.online


19 προβολές0 σχόλια
Join My Mailing List
68283800_629569117535528_475837291695597

      Το πολυαγαπημένο μας Πόρτο Ράφτη και η αξιόλογη περιοχή Δήμου Μαρκοπούλου είναι το αντικείμενο αυτής της σελίδας. 

       Εδώ θα βρείτε ότι χρειάζεται κάποιος που διαμένει ή πρόκειται να επισκεφτεί την περιοχή μας.

       Συνδεδεμένοι με κεντρικό δελτίο Ειδήσεων αξιόπιστων και ουδέτερων πηγών αλλά και τοπικά κανάλια, και τοπικές ομάδες

      Επίσης θα βρείτε χρήσιμες εφαρμογές, πρόγνωση καιρού, μουσική, βίντεο και ομάδες για αλληλεπίδραση, καθώς  και αγγελίες για την τοπική αγορά εργασίας αλλά και ιδιαίτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

      Ακολουθήστε μας και εγγραφείτε στη σελίδα μας.

 

  • White Facebook Icon

© 2019 by PORTO RAFTI - Markopoulo . Proudly created with ArchiTechnics