Η αλήθεια για το άγαλμα του [Πόρτο] Ράφτη - Τhe Truth about The Statue of [Porto] Rafti.

Ενημερώθηκε: 9 Απρ 2020


Πολλά έχουν λεχθεί και γραφεί για άγαλμα του ράφτη, τον κολοσσό του Πόρτο Ράφτη και για τη μαρμαρωμένη πεντάμορφη και άλλες μυθοπλασίες, αλλά θέλω να υπογραμμίσω παρά την έντονη φιλολογία και μυθολογία που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτό προφανώς ορμώμενες από τις περίτεχνες πτυχώσεις του ενδύματος του αγάλματος και το ράφτη που άφησε το χαρακτηριστικό τοπωνύμιο, ότι καμία σοβαρή εκδοχή δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα μέχρι σήμερα.


Είναι γνωστό ότι στα κείμενα των περιηγητών, από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι τους νεώτερους χρόνους αναφέρονται στο σημείο κατατεθέν στην είσοδο του λιμανιού:

Ο περιηγητής Niccolo da Martoni που αποβιβάστηκε το 1395, στο Πόρτο Ράφτη αναφέρει πρώτος τα δύο αγάλματα, στο Ράφτη και τη Ραφτοπούλα. Μερικοί, όπως ο J. C. Hobhouse, πιστεύουν ότι το νησί Ράφτης χρησίμευε παλαιότερα ως φάρος. Ο Γερμανός αρχαιολόγος L. Ross (1834) ήταν ο πρώτος που αντιλήφθηκε σωστά ότι το άγαλμα του “ράφτη” παρίστανε όχι άνδρα, αλλά γυναίκα, θεότητα ή αυτοκράτειρα, είτε τη Ρηγίλλα, σύζυγο του Ηρώδη Αττικού.


Τίποτα σχεδόν από τα παραπάνω δεν αληθεύει!


Συμπερασματικά, το λεγόμενο άγαλμα του Ράφτη δεν πρέπει να είναι άλλο παρά ο κορμός αγάλματος της θεάς Ρέας (ή αλλιώς Κυβέλης κατά τους μικρασιάτες της Φρυγίας) των Ελληνιστικών χρόνων της οποίας η λατρεία επανέρχεται στον Ελλαδικό χώρο και που απεικονίζεται καθήμενη επί θρόνου όπως πλείστα άλλα παραδείγματα.

Όμως μέσα από τη μικρή αυτή δευτερογενή έρευνα βγαίνουν σημαντικά συμπεράσματα για τη σημασία του αγάλματος, τη περιοχής του Πόρτο Ράφτη κατά την αρχαιότητα αλλά και του τοπωνυμίου που μέχρι σήμερα κανείς δεν είχε προσέξει.Δείτε εδώ την πλήρη ανάλυση:

https://issuu.com/konstantinos_christodoulatos/docs/the_truth_about_the_statue_of__porto__rafti----------------------------
Much has been said and written about the statue of the tailor (Ράφτης), the colossus of Porto Rafti or about the marbled beauty and other fictions, but I want to emphasize despite the intense literature and mythology which has developed around it obviously driven by the elaborate folds of the garment and the tailor who left the characteristic toponym, that no serious version of its story has been made public to date.


It is known that the travelers, from the late Middle Ages to the modern times they refer to the point deposited at the entrance of the port:

The traveler Niccolo da Martoni, who landed in 1395 in Porto Rafti, is the first to mention the two statues, in Rafti and Raftopoula. Some others such as J. C. Hobhouse, believe that the island of Raftis used to be a lighthouse. The German archaeologist L. Ross (1834) was the first to realize that the statue of the "tailor" represented not a man, but a woman, a deity or an empress, or Rigilla, the wife of Herod Atticus.


Almost none of the above is true!


Conclusively in my opinion, the so-called statue of Rafti’s should be nothing more than a part of the torso of a statue of the goddess of Rea (or otherwise known as Kyveli in Frygia) of Hellenistic times, whose worship returns to Greece sitting on a throne like most other examples.


Ηowever, through this small meta-research, important conclusions are drawn conserning the importance of the statue of Rea, the area of ​​Porto Rafti in the ancient world and the place name which until now no one had noticed.

Read here the full article :

https://issuu.com/konstantinos_christodoulatos/docs/the_truth_about_the_statue_of__porto__raftikostas christodoulatos

για το www.portorafti.online
1833 προβολές0 σχόλια
Join My Mailing List
68283800_629569117535528_475837291695597

      Το πολυαγαπημένο μας Πόρτο Ράφτη και η αξιόλογη περιοχή Δήμου Μαρκοπούλου είναι το αντικείμενο αυτής της σελίδας. 

       Εδώ θα βρείτε ότι χρειάζεται κάποιος που διαμένει ή πρόκειται να επισκεφτεί την περιοχή μας.

       Συνδεδεμένοι με κεντρικό δελτίο Ειδήσεων αξιόπιστων και ουδέτερων πηγών αλλά και τοπικά κανάλια, και τοπικές ομάδες

      Επίσης θα βρείτε χρήσιμες εφαρμογές, πρόγνωση καιρού, μουσική, βίντεο και ομάδες για αλληλεπίδραση, καθώς  και αγγελίες για την τοπική αγορά εργασίας αλλά και ιδιαίτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

      Ακολουθήστε μας και εγγραφείτε στη σελίδα μας.

 

  • White Facebook Icon

© 2019 by PORTO RAFTI - Markopoulo . Proudly created with ArchiTechnics