Αναρτήθηκε η στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του σχεδίου αναθεωρησης του ΓΠΣ.


Από το Γραφείο Δημάρχου ανακοινώθηκε ότι μετά από υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΕΝ/ΔΙΠΑ/77728/4818/7-8-2020 (Α.Π. εισ. 12811/21-8-2020) διαβιβαστικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που διαβίβασε στο Δήμο Μαρκοπούλου την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Μαρκοπούλου Μεσογαίας, αναρτήθηκε το περιεχόμενο του φακέλου της ΣΜΠΕ, προκειμένου να:

  • δημοσιοποιηθεί στο κοινό και

  •  παράσχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως (στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μαρκοπούλου, Παπαδημητρίου 33, 1ος όροφος, τηλ. 2299020050) και ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση: typrotokolo16@gmail.com) τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 7 της υπ. αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ οικ.107017/2006 ΚΥΑ «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων  σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης.

www.portorafti.online


100 προβολές0 σχόλια
Join My Mailing List
68283800_629569117535528_475837291695597

      Το πολυαγαπημένο μας Πόρτο Ράφτη και η αξιόλογη περιοχή Δήμου Μαρκοπούλου είναι το αντικείμενο αυτής της σελίδας. 

       Εδώ θα βρείτε ότι χρειάζεται κάποιος που διαμένει ή πρόκειται να επισκεφτεί την περιοχή μας.

       Συνδεδεμένοι με κεντρικό δελτίο Ειδήσεων αξιόπιστων και ουδέτερων πηγών αλλά και τοπικά κανάλια, και τοπικές ομάδες

      Επίσης θα βρείτε χρήσιμες εφαρμογές, πρόγνωση καιρού, μουσική, βίντεο και ομάδες για αλληλεπίδραση, καθώς  και αγγελίες για την τοπική αγορά εργασίας αλλά και ιδιαίτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

      Ακολουθήστε μας και εγγραφείτε στη σελίδα μας.

 

  • White Facebook Icon

© 2019 by PORTO RAFTI - Markopoulo . Proudly created with ArchiTechnics