top of page

Ο Πύργος της Βραυρώνας και έμβλημα του Δήμου Μαρκοπούλου

Έγινε ενημέρωση: 19 Ιουν 2021


Ο γνωστός πύργος της Βραυρώνας, είναι κτισμένος στην κορυφή χαμηλού εξάρματος, διαμέσων αγρών και αμπελώνων και βρίσκεται περίπου 1,5 χλμ έξω από τον κύριο δρόμο του Μαρκοπούλου προς Βραυρώνα και σε απόσταση 4,5 χλμ από το Μαρκόπουλο.


Έχει γενικές διαστάσεις 8,50 μ. x 5,50 μ. και το ύψος του είναι 15,50 μ. μέχρι το δώμα και 18,00 μ. συνυπολογίζοντας τις επάλξεις του και διαχωρίζεται σε τρία επίπεδα: ισόγειο, α’ όροφο, β’ όροφο και δώμα ενώ στους τοίχους του υπάρχει ενσωματωμένο υλικό από αρχαία οικοδομήματα καθώς και διάφορες επιγραφές.


Η παράδοση θέλει τον πύργο Ενετικό, κτισμένο δηλαδή μεταξύ των ετών 1394 -1405. Οι αρχαιολογικές όμως έρευνες αποδίδουν την κατασκευή του κατά την πρώτη περίοδο της Λατινοκρατίας στην Αττική, οπότε και κυριάρχησαν στην περιοχή οι Βουργούνδιοι Δούκες Ντε Λα Ρος (de La Roche) (1204 -1311) εκατό και πλέον χρόνια πριν. Πρόκειται για ένα ορθογώνιο πρισματικό κτίριο ύψους 18μ., το οποίο διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση.


Ο βασιλιάς Βονιφάτιος ο Μομφερατικός παραχώρησε στον Ντε Λα Ρος της Βουργουνδίας την Αττική. Αυτή η παραχώρηση ήταν και η αρχή της Φραγκοκρατίας στην Αττική. Οι Βουργούνδιοι οργάνωσαν το Δουκάτο στην περιοχή μοίρασαν τη γη μεταξύ τους αλλά και έδωσαν κάποιες ελευθερίες στους ντόπιους κατοίκους της Αττικής προκειμένου να αποφύγουν τυχόν εξεγέρσεις τους.


Οι Ντε Λα Ρος προέβησαν στην ίδρυση της λατινικής αρχιεπισκοπής των Αθηνών με επίσκοπο τον Λατίνο ιερωμένο Μπερνάρ επιβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο το καθολικό δόγμα. Αξίζει όμως να σημειωθεί το γεγονός ότι πάταξαν την πειρατεία, που τους προηγούμενους αιώνες ρήμαζε τα λιμάνια της περιοχής. Η εξουσία των Βουργουνδίων κράτησε ως το 1311 όπου και έπειτα διαδέχτηκαν καινούριοι κατακτητές, οι Καταλανοί *.


Ο Πύργος έμβλημα στο σήμα του Δήμου Μαρκοπούλου, είναι μεταγενέστερο κτίσμα του οποίου πρόδρομοι αποτελούσαν οι φρυκτωρίες στην αρχαιότητα , που χρησιμοποιούνταν ως σύστημα τηλεπικοινωνίας στην αρχαία Ελλάδα με σήματα αντιστοιχισμένα με αλφαβητικούς χαρακτήρες, τα οποία διαβιβάζονταν οπτικά από περιοχή σε περιοχή με τη χρήση πυρσών κατά τη διάρκεια της νύκτας επάνω από τους πύργους αυτούς, που αποτελούσαν δίκτυο στο χώρο κατά την εποχή και τις οποίες διαδέχτηκαν παρόμοια βυζαντινά κτίσματα οι λεγόμενες «βίγλες» (=παρατηρητήρια).Βιβλιογραφία

Λαμπρακοπούλου Αικατερίνη Σπουδαστική Εργασία ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ (ΠΥΡΓΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ)» 2015


*Σταμάτης Δ. Μεθενίτης, «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων. Οδοιπορικό στους αιώνες», Εκδόσεις Λυμπέρη, Μαρκόπουλο 2007The emblematic Vravrona Tower


The well-known tower of Vravrona, is built on the top of low-lying hill, accessed through fields and vineyards and is located about 1.5 km outside the main road of Markopoulo to Vravrona at a distance of 4.5 km from Markopoulo.It's generic dimensions are 8,50 m x 5,50 m and its height is 15,50 m to the top floor and 18,00 m taking into account its ramparts. It is divided into three levels: ground floor, first floor, second floor tapped to the top floor while on its walls there is built-in material from ancient ruins as well as various inscriptions.


Tradition wants the Venetian tower, built between the years 1394 -1405. However, archaeological research attributes its construction to the first period of Latin rule in Attica, when the Burgundian Dukes De La Ross (1204 Roche-1311) dominated the area more than a hundred years ago. It is a rectangular prismatic building 18m of height, which remains nowadays in very good condition.


King Vonifatius the Momferatic granted De La Ross of Burgundy Attica. This concession was also the beginning of Frankish rule in Attica. The Burgundies organized the Duchy in the area, divided the land among themselves and gave some freedoms to the local inhabitants of Attica in order to avoid any uprisings.


The De La Ross established the Latin archdiocese of Athens under the bishop of the Latin priest Bernard, thus imposing Catholic doctrine. It is worth noting, however, that they have been fighting piracy, which in previous centuries has ravaged the ports of the region. The burgundy rule lasted until 1311, when new conquerors succeeded, Catalans *.


The emblematic tower as well as the mark of the Municipality of Markopoulo, is a later building whose forerunners were the frisk in ancient era, which was used as a telecommunication system in Greece with signals matched in alphabetical characters, which were transmitted visually from area to area using torches during the night above these towers, which constituted a network in several areas at the time and which were succeeded by similar Byzantine buildings by the so-called "viglas" (=observatories).References


Λαμπρακοπούλου Αικατερίνη Σπουδαστική Εργασία ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ «ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ, ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΕΤΙΚΗΣ ΒΙΓΛΑΣ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ (ΠΥΡΓΟΣ ΒΡΑΥΡΩΝΑΣ)» 2015


*Σταμάτης Δ. Μεθενίτης, «Το Μαρκόπουλο των Μεσογείων. Οδοιπορικό στους αιώνες», Εκδόσεις Λυμπέρη, Μαρκόπουλο 2007
240 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page